Điều khoản sử dụng

Điều khoản dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ƯỚC MƠ CỦA CON đã nêu ra các điều khoản bên dưới đây cho người truy cập sẽ có thể hiểu rõ và làm cho đúng nhằm phù hợp cho cả đôi bên. Chúng tôi luôn muốn làm đúng nhằm hỗ trợ các bạn nhận được sự hài lòng nhất.

Điều khoản dịch vụ

Đảm bảo tốt những dịch vụ chúng tôi đã cung cấp. Tại đây chúng tôi sẽ đề ra Chính sách về dịch vụ nhằm thông báo với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Với phương thức sử dụng khi truy cập vào trang web này của chúng tôi (“https://uocmocuacon.vn/“) bạn được được coi như là chấp thuận các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật để phục vụ cho việc dùng website này. Để có thể truy cập vào trang web này của chúng tôi để tham khảo tài liệu.

Sử dụng

Uocmocuacon.vn cho phép bạn xem và download các loại tài liệu được dùng cho phi thuong mại và cho cá nhân sử dụng, chỉ cần tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu có ở tài liệu gốc hay bất cứ bản sao sẽ được giữ lại. Trong trang web này sẽ không có gì là được hiểu như bất kỳ giấy phép hay trao bằng estoppels hoặc có quyền về bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, bằng sang chế, sở hữu trí tuệ hay các quyền lợi khác của Uocmocuacon.vn . Trang web này có nội dung gồm có những nội dung không giới hạn, các trang web văn bản, biểu tượng, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, html, có thể không được sao chép, tái bản, hoặc cung cấp bằng bất kỳ hoặc theo cách thức nào, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Uocmocuacon.vn.

Không cung cấp

Nội dung của trang web này sẽ không được phép coi như là một giao dịch mời chào hay bán bất kỳ dịch vụ và sản phẩm của công ty. Các thông tin tìm thấy trên trang web được xem miễn phí với mục đích thông báo và không tạo ra một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chuyên nghiệp liên quan giữa Uocmocuacon.vn và bạn cả. Các Links trên website này cũng có thể dẫn tới các dịch vụ, các đại lý hoặc các trang không hoặc động của chúng tôi. Chúng tôi cũng khong bảo đảm rằng hoặc đại diện cho các trang khác hoặc các links khác nếu bạn tìm thấy nó ở trên website này. Nếu một links đến một trang website nào đó khác hay dịch vụ thì đó không phải là xác nhận từ trang web chúng tôi. Mọi sử dụng bạn thực hiện những thông tin được đưa trên website này, hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, có nguy cơ của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Website bên thú 3 có những tiện lợi cho các bạn. Nếu như các bạn dùng link đó, bạn sẽ rời khỏi trang web này vì vậy điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng khác nhau. Một vài links đến những website khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể đưa nội dung cho phù hợp với tất cả mọi người, theo sau links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty của chúng tôi đã không xem xét lại các trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không quản lý cũng như chịu trách nhiệm cho những trang links đến này, hay nội dung từ họ. Công ty chúng tôi không chấp nhận thông báo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Công ty của chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý gồm có những thông tin đúng nhất, hiện tại và hoàn chỉnh (kể từ ngày đăng) trên trang web này, tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các tài liệu này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc miễn phí các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Không những thế, các thông tin cung cấp như ngày và hiệu lực có thể không chính xác. Công ty chúng tôi không thực hiện cập nhật thông tin thường xuyên, vì vậy mà lúc bạn nhìn thấy thông tin trên website không hẳn đã là nội dung cập nhật mới nhất. Các bạn cần xác nhận thông tin trước khi dựa vào nội dung đó bằng cách liên hệ với chúng tôi. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ cũng có thể bị qui định hạn chế mà không có trong pháp lý.

Địa điểm

Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ƯỚC MƠ CỦA CON được duy trì và điều hành của công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ƯỚC MƠ CỦA CON cũng như các bạn đã đồng ý với với các điều khoản và quy định hợp pháp hay các thủ tục có liên quan cùng việc sử dụng chúng trên website nàycũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo pháp luật Việt Nam không cần xem xét đển sự lựa chọn từ các quy định của pháp luật. Các thủ tục phải phù hợp, pháp lý và hành động phát sinh từ việc khi các bạn sử dụng website này thì sẽ đưa vào tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Manh, Việt Nam và sẽ không phân biệt lãnh thổ mà bạn sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web này và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cơ quan thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

Mọi tin các bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ƯỚC MƠ CỦA CON

  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Email: lienhe.uocmocuacon@yahoo.com – info@uocmocuacon.vn
  • Website: https://uocmocuacon.vn