Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam đoan lưu giữ tất cả dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web hợp lý tuân theo những qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu tóm gọn các hình thức thông tin nào mà Quán chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Nội dung trong trang này sẽ còn kể đến các quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc vấn đề thông tin dữ liệu và dịch vụ bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài thông tin cá nhân được thu thập lại khi bạn đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi luôn đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập khi bạn tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp phục vụ cho quá trình tham gia đăng ký vào trang web của chúng tôi. Vấn đề này được hiểu là các bạn đã nắm được thông tin tin rõ ràng về doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có bằng lòng về quyền dùng. Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân lên trên trang web của chúng tôi đồng nghĩa là bạn đang chia sẻ dữ liệu cá nhân của các bạn cho chúng tôi, ngoại trừ có vấn đề khác. Không những thế, 1 số hoạt động vì tính đặc thù, sẽ dẫn tới vấn đề thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, khi bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc cho chúng tôi thông qua những thông tin từ chúng tôi đã được chúng tôi cung cấp cho các bạn trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu bạn đã cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ tiết lộ các quyền sử dụng các thông tin dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hay là các nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web uocmocuacon.vn chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia với mục tiêu điều hành quản lý và cải thiện website, nâng cao lợi ích cho người truy cập và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Trang web uocmocuacon.vn cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hay là để đưa ra ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ cùng nhà tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi những đơn vị khác thuộc tập đoàn doanh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website uocmocuacon.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi bạn về mật khẩu thông qua email, điện thoại hay một hình thức nào khác.

Khó có thể bảo đảm 100% sự an toàn cho thông tin của bạn khi đã đưa lên mạng. Mặc dù chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của các bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác dùng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ khi nào nhằm bảo đảm hoặc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, các bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Ngoài ra chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho đối tác thứ 3 nếu như có sự đồng ý của bạn. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay có sự yêu cầu của từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ƯỚC MƠ CỦA CON

  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Email: lienhe.uocmocuacon@yahoo.com – info@uocmocuacon.vn
  • Website: https://uocmocuacon.vn